Sivilingeniør Patrick Young AS er et rådgivende ingeniørfirma som leverer kunskapsbaserte tjenester til bygg- og eiendomssektoren. Hovedvekten av vår aktivitet ligger innenfor taksering, byggeledelse, prosjektadministrasjon og byggeteknisk rådgivning. Sivilingeniør Patrick Young AS innehar sentral godkjenning for ansvarsrett og er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Norges Takseringsforbund (NTF).

•Verdi- og lånetakster

•Boligsalgsrapporter

•Reklamasjonsrapporter

•Skadetaksering

•Taksering av næringseiendommer  
•Tilstandsrapporter

•Skjønn

•Uavhengig kontoll

•Byggeledelse

•Prosjektadministrasjon

•Byggeteknisk rådgivning

•Kostnadsoverslag

Taksering, byggeledelse, prosjektadministrasjon og byggeteknisk rådgivning.

  Kongensgate 22   •   6002 Ålesund      T: 70122347      F: 70127291      E: patrick@young.no

Design og produksjon fra: